Klimato kaita yra visuomenės gyvenimo atspindys. Ji parodo mums mūsų problemas, kelią, kurį nuėjome, ir kelią, kurį kaip rūšis dar turime nueiti

Šiuolaikinė klimato kaita yra sukelta žmonių ūkinės veiklos. Visų pirma išnagrinėkime sąvoką – žmonių ūkinė veikla. Žmonių ūkinė veikla susideda iš keturių ūkio sektorių:

  I

Žemės ūkis

II

Pramonė

III

Paslaugos

IV

Technologijos (IT)

Todėl į klimato kaitą žvelgiame kaip į sau mestą iššūkį gyventi geriau.

daugiau

Žemės ūkis

Žmonijos istorijos tėkmėje mes vystėmės nuo pirmos iki ketvirtos ūkio šakos. Tai yra dalis mūsų raidos. Žmonija savo egzistavimo pradžioje gyvavo tiesioginiame ryšyje su gamta, maitinosi jos gėrybėmis ir gyveno iš jos ciklo dovanų. Kiek vėliau žmogus įsigudrino pavergti gamtą sau, taip išsivystė žemdirbystė, gyvulininkystė, žuvininkystė. Mes gyvenome iš Žemės ir mokėmės savo naudai išnaudoti jos turtus. Šis ilgas, tūkstantmečius trukęs procesas buvo ir tebėra pirmasis ūkio sektorius – žemės ūkis.

Pramonė

Įvaldę žemės ūkį mes kopėme savo raidoje aukštyn ir norėjome būti didesni, greitesni, turtingesni. Šis mūsų noras judėti sparčiau istorijoje žinomas kaip industrializacija arba laikotarpis, kuriame susikūrė pramonė. Pramonė per pastaruosius dvejus su puse šimtų metų buvo mūsų sparčios raidos priežastis, pagerinusi mūsų gyvenimo kokybę ir paspartinusi mūsų raidą neatpažįstamai.

Šiame raidos etape mes išmokome deginti tai, kas užkonservuota tam, kad judėtume greičiau. Tai, ką deginome, į atmosferą išleido tikrą pragarą – anglį, kuri buvo konservuojama milijonus metų Žemės gelmėse. Šis mūsų poelgis privedė prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos didėjimo atmosferoje. Vienos svarbiausių šių dujų – anglies dvideginis, metanas ir vandens garai. Ši trijulė tarpusavyje kuria užburtą ratą: žmogaus sudegintas anglies dvideginis veda prie stipresnio šiltnamio efekto, dėl kurio kyla vidutinė oro temperatūra, taip išgarinama dar daugiau vandens garų, o šių veiksmų padarinys yra tirpstantys ledynai ir amžinojo įšalo atsitraukimas, sukelaintis metano kartu su dar daugiau anglies dvideginio išsiskyrimą į atmosferą.

Čia svarbu suvokti, jog dėl šio užburto rato kaltas žmogus, o ne šiltnamio efektas, kuris yra viena iš pagrindinių priežasčių, įgalinančių kompleksišką gyvybės formą Žemėje. Tai lyg apsauginis sluoksnis plačioje kosmoso erdvėje, saugantis trapią Žemėje klestinčią gyvybę. Gyvybė žemėje yra mūsų privilegija, dovana, o dabar jau ir pareiga ją saugoti. Pareiga mokytis iš savo klaidų.

Paslaugos

Užtikrinę  visų materialią gerovę, vakarų pasaulyje susidoroję su plataus masto skurdu ir badu, kuris mus privertė judėti toliau, ieškoti išeičių, užsitikrinti saugią egzistenciją sau ir savo atžaloms, nestovėjome vietoje ir judėjome toliau. Tai svarbus žmonijos pasiekimas, apie kurį per mažai esame dėkingi. Šis pasiekimas ilgai neužsibuvo be palydos – paslaugų. Bankų, teisės ar dantų priežiūros paslaugos – be jų šiuolaikinis mūsų gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas. Jos neabejotinai pagerina mūsų gyvenimo kokybę. O tiksliau, jeigu norite pamatyti, kaip atrodė gyvenimas laikais, kai paslaugų sektoriaus nebuvo arba jis dar nebuvo taip lengvai pasiekiamas, apsilankykite bet kurioje besivystančioje valstybėje ir grįšite šimtu metų į praeitį.

Paslaugų sektoriaus atsiradimas mūsų gyvenime užtikrina saugumą, stabilumą, priteklių, o drauge su pramonės ir žemės ūkio sektoriais dažnai net perteklių. Gyvename taip gerai, kad galime sau leisti skubėti ir švaistyti. Tai dvi negandos, o jomis maitinasi mūsų natūralus ego, kurio noras vis plėstis reiškia tai daryti net ir kitų sąskaita.

Technologijos (IT)

Šiame raidos etape suprantame, kad beribiškai plėstis kitų žmonių sąskaita negalime, nes tai veda tik prie dar didesnių globalių problemų aštrinimo. Todėl sukame smegenis ir judame dar toliau, kurdami dirbtinį intelektą, viską apjungiantį interneto ryšį, nuotolinį gyvenimą ir virtualią realybę. Nes ši realybė, deja, nustojo pakankamai stimuliuoti. Mūsų ego nori dar ir daugiau. Išmaniųjų technologijų sektorius yra mūsų ateitis.

Manome, kad norėdami mažiau deginti kuro transportui, mažiau būti priklausomi nuo gamtos ciklų, turime išrasti gamtą iš naujo skaitmeniniu pavidalu. Turime sukurti tai, kas pranoktų mus ir padėtų ištaisyti mūsų padarytas klaidas. Tai taip pat sektorius, galintis pakylėti mūsų gyvenimo kokybę į kitą lygmenį. Nuotolinis darbas, mygtuko paspaudimu pasiekiamas visas pasaulis ir kišenėje nešiojamos antros smegenys yra pagunda ir raktas tuo pačiu metu. Šis sektorius gali būti priežastis, dėl kurios žmonija žlunga, arba įrankis, su kuriuo žmonija paaugo. Rezultatai priklausys tik nuo mūsų pačių ir to, kaip naudosime ir leisimės naudojami šio sektoriaus.

Visi šie keturi ūkio sektoriai sudaro žmonių ūkinę veiklą. Visų jų proceso metu į atmosferą yra išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios, keisdamos atmosferos sudėtį, tik dar labiau atitolina mus nuo gamtos ir kelia tokių ekologinių ir klimatinių problemų, kokių žmonija dar nėra mačiusi.

Iškasdami iš Žemės gelmių anglį (C), kuri milijonus metų gulėjo užkonservuota po žeme, mes iš atmosferos naudojame deguonį (O), į ją išleisdami anglies dvideginį (CO2). Intensyvi gyvulininkystė, sąvartynai ir kiti teršalų šaltiniai į atmosferą išmeta gausius kiekius metano (CH4), kurie yra ypač žalingi mūsų Saulės apsauginiam sluoksniui – ozono sluoksniui (O3).

Taip, net patys to nežinodami, kaistame šiltnamyje, dusindami save ir visus kitus aplink save. Žmonija pastaruosius keletą dešimtmečių stabčiojo savo raidoje būtent ties šiuo klausimu, narpliodama ir bandydama išrasti penkis šimtus būdų, kaip įrodyti, jog šiuolaikinė klimato kaita yra sukelta mūsų pačių veiklos. Todėl nuo šio taško toliau savo kelionėje net nebegrįžtame atgal, nebegaištame laiko ir per gyvenimą žengiame nuolankūs, suvokdami, kad klimato kaita yra problema, kurią patys sau sukėlėme.

Todėl tai mus atveda prie antrojo dalyko, kurį turmei žinoti apie klimato kaitą – klimato kaita yra SOCIALINĖ, o ne gamtinė problema. Jos apraiškos gamtinės, tačiau šaknys socialinės.

Gyvenimui klimato kaitos ritmu

Susisiekime

Būkime pokytis, kurį norime matyti.
Gyvenime pasitaiko iššūkių, kurių vieni įveikti negalime.

Gyvenime pasitaiko dienų, kai viskas, ko reikia, yra lašelis įkvėpimo.

Kad kelionė klimatosaugos taku būtų sklandesnė, kviečiu susitelkti, mokytis vieniems iš kitų, dalintis patirtimis ir mankštinti savo požiūrį.